Všeobecné obchodní podmínky

Objednávky

Udělením zakázky (zakázka vzniká uzavřením smlouvy, za kterou se považuje také písemná objednávka či objednávka realizovaná prostřednictvím e-shopu) platí naše všeobecné obchodní podmínky jako výslovně akceptované zákazníkem. Individuální ujednání, která překračují tyto obchodní podmínky nebo nahrazují jejich část, vyžadují písemnou podobu.

Podmínky zakázky a dodací podmínky zákazníka tímto neakceptujeme.

Dodání

Zboží se dodává ze skladů EU. Které je skladem, se expeduje okamžitě po objednání. Dle dohody s kupujícím je možné osobní předání zboží, či bezplatná přeprava na adresu určenou odběratelem. Zboží se doručuje zpravidla během 4-5dní, v závislosti na čase/dnu objednávky, sezóně a dodací adrese.

Pokud není všechno zboží skladem, zjistí se jeho dostupnost u výrobce a s kupujícím se dohodne termín. V tomto případě je možná dílčí dodávka zboží z této zakázky. Náklady na dopravu/poštovné hradí kupující.

Zboží se zasílá prostřednictvím České pošty, zásilkových nebo kurýrních služeb.

Za přímé nebo nepřímé škody z důvodu opoždění dodání nebo ztráty zásilky, které jsou způsobeny doručovací službou nebo vyšší mocí, nepřebíráme záruku, která překračuje záruku dané doručovací služby.

Přísliby termínu dodání a dodatečného dodání vychází z předpokladu řádného průběhu objednávky. Kvůli tomu, že se na dodávce podílí více dodavatelů a doručovatelů, a kvůli možným nepředvídatelným událostem nemůžeme za krátká opoždění převzít žádnou záruku.

Přímé dodání do tiskárny nebo firmy, která provede nášivku

Aby se ušetřil čas a náklady na dopravu, je zde možnost neutrálního přímého zaslání do tiskárny nebo společnosti, která provede výšivku, jménem zákazníka. Je bezpodmínečně nutné, aby náš zákazník tiskárnu/společnost upozornil na to, že má zkontrolovat druh a množství zboží, protože za škody, které vzniknou dalším zpracováním poškozeného nebo odběrem špatně vydaného zboží, nepřebíráme záruku.

Ceny

Všechny dodávky se realizují za ceníkové ceny, které jsou platné ke dni odeslání, v Kč plus poštovné a DPH. V rámci vývozu do zemí EU bez DPH za podmínky deklarování příslušného DIČ neúčtuje.

Změny cen - také za jednotlivé produkty - jsou v zásadě možné kdykoliv, zákazník s nimi musí být včas, nejpozději v okamžiku objednávky seznámen.

Platba

Faktury se zasílají e-mailem. Obecně platí lhůta splatnosti 14 dnů. Vyhrazujeme si, že u nových zákazníků nebo zákazníků, kteří nedodržují dobu splatnosti, dodáváme zboží pouze na dobírku, hotově, případně požadujeme platbu předem. Za nevyzvednuté zásilky na dobírku účtujeme poštovné a náklady za přípravu zboží k odběru a administrativní poplatek.

Aktuální platné platební podmínky jsou uvedeny na faktuře a jsou závazné. Při překročení data splatnosti se účtuje úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, navýšené o 5%. Pokud se data splatnosti nedodržují bez odůvodnitelného důvodu, jsou splatné s okamžitou splatností také všechny ostatní pohledávky. Náklady na vymáhání opožděných plateb (poplatky za upomínky, inkaso, náklady na právníka a soudy) nese kupující.

Vrácení zásilky

Obecně není nárok na vrácení zásilky správně doručeného zboží.

O vrácení zásilky nepoužitého, nepoškozeného, originálně zabaleného zboží, které není znečištěné a není dále zpracované potiskem, výšivkou apod., lze požádat písemně s přesným označením zboží (zboží, množství, velikost a barva), uvedením čísla zakázky a důvodu vrácení.

V případě, že písemně akceptujeme vrácení zásilky, může nám být zboží zasláno na náklady odesílatele. V tomto případě účtujeme za opětovné naskladnění 20 % hodnoty zboží, minimálně 140,-Kč za každou vrácenou zásilku. Všechny náklady, které vzniknou nedodržením výše uvedeného postupu, nese kupující.

Tyto principy pro vrácení zásilky platí i v případě dodávky referenčních vzorků, pokud není individuálně sjednáno jinak.

Reklamace (kvalita)

Reklamace se musejí uplatnit písemně během 3 pracovních dnů. Potištěné zboží/zboží s nášivkou nelze v zásadě reklamovat. Pokud se jedná o oprávněnou, ale skrytou vadou (např. srážlivost nad tolerancí), pokusíme se také u zpracovaného zboží vyjednat s našimi dodavateli akceptovatelné řešení. V každém případě nepřesahuje naše záruka náhradu zboží.

U všech textilií je vždy třeba počítat s mírným kolísáním zabarvení, velikosti a gramáže. V rámci tolerancí jasně stanovených daným výrobcem není takovéto kolísání důvodem k reklamaci. Je třeba dbát na to, že velikosti našeho zboží mohou být uváděny různě. "Příliš velké M" nebo "příliš malé XL" ve srovnání s jiným zbožím nebo výrobcem nejsou důvodem k reklamaci. V případě nejistoty doporučujeme objednat si předem vzorník velikostí. Totéž platí pro barvy: Stejné označení barvy může u různých výrobků vypadat jinak. Vzorky barev v katalogu nejsou pro vzhled barvy závazné. Změna barevného odstínu, změna materiálu, sražení a jiné škody, ke kterým dojde neodborným zacházením nebo chybným praním, nejsou také důvodem k reklamaci. Ve sporném případě rozhodne objektivní test se zbožím ze stejné šarže.

Reklamace (příprava zboží k odběru)

Každá zakázka prochází 2 kontrolními mechanismy. Přesto nemůžeme zcela vyloučit chyby ve zpracování zakázky, přípravě zboží k odeslání či situaci, kdy se v originální krabici objeví špatné zboží. Snažíme se v tomto případě, abychom zboží vyměnili na naše náklady co nejrychleji. Za případné škody, které vzniknou (opožděním nebo zpracováním špatného zboží) nemůžeme obecně převzít záruku. Proto je v každém případě nutné, aby kupující nebo firma, která provádí další zpracování (tiskárna/firma provádějící nášivky), zboží před zpracováním zkontrolovali.

Omezení odpovědnosti

Za jakékoliv následné škody nepřebíráme odpovědnost, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost.

Výhrada vlastnictví

Veškeré dodávané zboží zůstává do úplného uhrazení všech pohledávek vůči kupujícímu naším vlastnictvím. Pohledávka kupujícího z dalšího prodeje jeho zákazníkům je k okamžiku objednávky postoupena nám, při rozhodném prodlení s platbou jsme oprávněni ihned uplatnit přímo u zákazníka tuto postoupenou pohledávku pro zajištění naší pohledávky.

Ochrana dat

Kupující tímto souhlasí s tím, že jeho údaje budou ukládány na elektronických médiích.

Adresy se budou používat při dodržování ustanovení o ochraně osobních dat pro odesílání našich sdělení.

Práva na užívání obrázků

Na přání poskytneme kupujícímu pro reklamní účely obrazový materiál našeho zboží.

Práva na užívání fotografií s osobami (modely) podléhají následujícím omezením:

Časově je používání omezeno na jeden rok publikování. Formálně je užívání omezeno na podporu prodeje dané značky. Obrázky se nesmějí měnit a nesmějí se používat v jiné souvislosti. Obsahově je používání dovoleno výhradně v oblasti čistého B2B. Každé užití v oblasti privátních zákazníků především online portálů jako např. Ebay, Amazon a Facebook není dovoleno a může vést k napomenutí vlastníkem práv k obrázkům. Nepřebíráme žádnou záruku za náklady, které kupujícímu vzniknou neoprávněným používáním obrazového materiálu.

Neplatnost

Pokud by měla jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek porušovat platné právo a stát se tak neplatnými, nahradí se ustanovením, které je vhodné pro uskutečnění hospodářského účelu neúčinného ustanovení. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení nenarušuje platnost ostatních ustanovení. Místo plnění a sídlo soudu pro dodávky a platby je Brno. Na právní vztah se uplatňuje výlučně české právo.

Platnost od 01.05.2016

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY & PŘÁTELSKÁ SPOLUPRÁCE
[PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV]
[OCHRANNÉ POMŮCKY]
[REKLAMNÍ PŘEDMĚTY A TEXTIL]